Organizačné pokyny

 

Názov akcie:        VEĽKÝ TOPOĽČIANSKY JARMOK

Termín:  03. – 05.október  2019

Umiestnenie predajných stánkov:   Nám. M. R. Štefánika, ulice Obchodná, 17. novembra, Pribinova, časť Štúrovej, Cyrila a Metoda priestor pred Domom Kultúry,

Miesto konania programu: pred Domom kultúry od 18.00 do 2300  h

 

Predajná doba:

Bežný obchodný sortiment

03. – 05.10.2019 od 900 do 2000

Občerstvenie

03. – 05.10.2019 od 700 do 2400

Prevádzková doba lunaparku

03. – 05.10.2019 od 900 do 2200

okrem času konania sv. omše

 

1/ Vjazd do pešej zóny so súhlasom parkovať za stánkom sa povoľuje motorovým vozidlám pod podmienkou zaplatenia poplatku v zmysle cenníka jarmokov na r. 2019.   Predajca dostane doklad o zaplatení parkovacieho miesta, ktorý bude zároveň slúžiť ako povolenie na zotrvanie motorového vozidla za stánkom.

    lokality:

 – na Obchodnej ul.

– pred Vzorodevom v 3 oblúkoch medzi verejnou zeleňou,

na strane od pošty po pomník pri Gymnáziu s vynechaním priestoru pred polyfunkčným domom bývalých telekomunikácií,

na strane od polikliniky po predajňu Orange,

od predajného  miesta č. 166 po predajné miesto č. 172

– Ul. 17. novembra – pred bývalou lekárňou vo Vilke

-pred Sociálnou poisťovňou

– Nám. M. R. Štefánia – nad pitítkom smerom ku kamennému pódiu a oproti kostolu pred verejnou zeleňou, vpravo od kostola smerom k letným terasám

– Pribinova ul. od OD KOCKA smerom k reštaurácii Segafredo

 

2/ V ostatných lokalitách vjazd a výjazd do pešej zóny je povolený motorovým vozidlám   len za účelom montáže a demontáže predajných stánkov a na vyloženie a naloženie  tovaru. Predajcovia budú mať povolenie na vjazd a výjazd do pešej zóny vyznačený v tlačive “Povolenie na zriadenie trhového miesta na predaj výrobkov a poskytovania služieb na trhovom mieste”.

 

3/ Zákaz parkovať motorové vozidlá na verejnej zeleni!!!